+31 (0)6 1960 6945     mail@watuwangu.nl    Contact     

Gebrek aan scholing

Gebrek aan scholing is een van de belangrijkste oorzaken van armoede. Meisjes en vrouwen hebben hiervan in grotere mate te lijden dan jongens en mannen.

Uit een onderzoek dat in 2013 verscheen, blijkt dat vooral veel alleenstaande moeders in Afrika in een uitzichtloze situatie zitten door een gebrek aan scholing en algemene kennis, waardoor zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders, andere familieleden, of van anderen in hun omgeving, om in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Dit blijkt in Kenia in grotere mate het geval te zijn dan in andere landen in Afrika. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor deze vrouwen zelf, voor hun kinderen en voor de maatschappij waarin zij leven.

Scholing is cruciaal voor ontwikkeling, groei en armoedevermindering. Volgens het Centrum voor de Studie van Afrikaanse Economieën is scholing zelfs de zekerste weg om mensen uit armoede te krijgen. Maar onderwijs kost geld, en dat hebben arme mensen juist niet. Daarmee is de vicieuze cirkel rond.

Om een bijdrage te leveren aan een oplossing hebben wij het project gestart, waarmee we over een periode van 3 jaar in het landelijke gebied van Kitui West Sub-County in Kenia ruim 700 alleenstaande moeders met een aantal praktijkopleidingen en met voorlichting en begeleiding op economisch, juridisch en sociaal-maatschappelijk gebied de handvatten willen bieden waarmee ze werk kunnen vinden of een bedrijf kunnen starten, en waarmee ze niet alleen economisch zelfstandig, maar ook sociaal weerbaar worden, zodat ze voor zichzelf en hun gezinnen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Dit zal bovendien een positief effect hebben op de gehele gemeenschap waarin zij leven.

Watu Wangu Academy

Aan de basis van het programma liggen praktijkopleidingen in drie richtingen:

  • mode & kleding
  • schoonheidsverzorging
  • Horeca

De cursussen zullen op vijf dagen per week in drie maanden twintig cursisten per studierichting opleiden in de basiskennis en -vaardigheden op de resp. gebieden. Na het volgen van de cursussen zullen cursisten in staat zijn alle voorkomende werkzaamheden op die gebieden uit te voeren. Hiermee kunnen zij in een baan aan de slag of een eigen bedrijf beginnen.

Voorlichting & Begeleiding

De betreffende vrouwen schort het vaak niet alleen aan beroepskennis en -vaardigheden; veel van hen kampen ook met allerlei sociaal-maatschappelijke, juridische en emotionele problemen. Daarom hebben we, naast de praktijkopleidingen, een aanvullend programma samengesteld, waarin voorlichting en begeleiding op diverse gebieden worden aangeboden. Denk hierbij, bij voorbeeld, aan juridische, commerciéle en administratieve kennis en vaardigheden; computerkennis en -vaardigheden; het opzetten van een bedrijfsplan en het aanvragen van een microkrediet; solliciteren; juridische hulp bij het aanvragen van identiteitspapieren, geboorteactes en alimentatie; sociaal-maatschappelijke ondersteuning; en familieplanning, sexuele voorlichting en HIV-preventie.

Help deze dames hun doelen te bereiken

Succesvolle pilot

In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met de eerste groep vrouwen in de richtingen Mode & Kleding en Schoonheidsverzorging. Op 31 mei van dat jaar hebben we de certificaten mogen uitreiken aan de dames die deze cursussen met goed gevolg hebben afgerond.

Tijdens de uitvoering van dit eerste project hebben we veel geleerd. Zo merkten we, dat het niet hebben van opvang voor de kinderen een struikelblok was voor sommige vrouwen. Ook de noodzaak om voor eten te zorgen zorgde voor absentie als individuele vrouwen elders een dagloon konden verdienen. En tenslotte was er een aantal vrouwen dat van ver moest komen, hetgeen soms voor problemen zorgde.

Met wat we met deze eerste groep hebben geleerd, kunnen we de volgende projecten van dit programma natuurlijk beter opzetten, zodat meer vrouwen die het juist nodig hebben niet door praktische problemen worden verhinderd deel te nemen. Dit doen we door het aanbieden van kinderopvang, maaltijden en de mogelijkheid tot overnachting.

Direct na deze eerste groep hebben zich al meer dan 150 vrouwen aangemeld voor deelname in een volgende groep. We willen daarom zo snel mogelijk van start met de volgende projecten in dit programma.

Contactgegevens


Elzenlaan 7
1613 VN Grootebroek
Nederland

E mail@watuwangu.nl
E watuwanguacademy@gmail.com

T 06 1960 6945

IBAN NL77 ABNA 0247 5987 55

 

Mailformulier

Empowerment Through Education

Watu Wangu Academy is een project van Stichting Watu Wangu.

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als ANBI.