Gebrek aan scholing

Gebrek aan scholing is een van de belangrijkste oorzaken van armoede. Meisjes en vrouwen hebben hiervan in grotere mate te lijden dan jongens en mannen.

Uit een onderzoek dat in 2013 verscheen, blijkt dat vooral veel alleenstaande moeders in Afrika in een uitzichtloze situatie zitten door een gebrek aan scholing en algemene kennis, waardoor zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders, andere familieleden, of van anderen in hun omgeving, om in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Dit blijkt in Kenia in grotere mate het geval te zijn dan in andere landen in Afrika. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor deze vrouwen zelf, voor hun kinderen en voor de maatschappij waarin zij leven.

Scholing is cruciaal voor ontwikkeling, groei en armoedevermindering. Volgens het Centrum voor de Studie van Afrikaanse Economieën is scholing zelfs de zekerste weg om mensen uit armoede te krijgen. Maar onderwijs kost geld, en dat hebben arme mensen juist niet. Daarmee is de vicieuze cirkel rond.

Om een bijdrage te leveren aan een oplossing hebben wij in het jaar 2019 het programma Watu Wangu Academy gestart. Dit programma bestaat uit een serie opeenvolgende cursusprojecten. Hiermee gaan we over een periode van meerdere jaren in het landelijke gebied van Kitui West Sub-County in Kenia jonge vrouwen en, incidenteel, mannen, met prioriteit aan alleenstaande moeders, zonder (voltooide) opleiding, middels een aantal praktijkopleidingen en met voorlichting en begeleiding op economisch, juridisch en sociaal-maatschappelijk gebied de handvatten bieden waarmee ze werk kunnen vinden of een bedrijf kunnen starten, en waarmee ze niet alleen economisch zelfstandig, maar ook sociaal weerbaar worden, zodat ze voor zichzelf en hun gezinnen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Dit zal bovendien een positief effect hebben op de gehele gemeenschap waarin zij leven.

Watu Wangu Academy

Aan de basis van het programma liggen praktijkopleidingen in (momenteel) twee richtingen:

  • mode & kleding
  • schoonheidsverzorging

De cursussen leiden op vijf dagen per week in drie maanden dertig cursisten per studierichting op in de basiskennis en -vaardigheden van de resp. studierichtingen. Na het volgen van de cursussen zullen cursisten in staat zijn alle voorkomende werkzaamheden op die gebieden uit te voeren. Hiermee kunnen zij in een baan aan de slag of een eigen bedrijf beginnen.

Voorlichting & Begeleiding

De betreffende vrouwen schort het vaak niet alleen aan beroepskennis en -vaardigheden; veel van hen kampen ook met allerlei sociaal-maatschappelijke, juridische en emotionele problemen. Daarom hebben we, naast de praktijkopleidingen, een aanvullend programma samengesteld, waarin voorlichting en begeleiding op diverse gebieden worden aangeboden. Denk hierbij, bij voorbeeld, aan juridische, commerciële en administratieve kennis en vaardigheden; computerkennis en -vaardigheden; het opzetten van een bedrijfsplan en het aanvragen van een microkrediet; solliciteren; juridische hulp bij het aanvragen van identiteitspapieren, geboorte-actes en alimentatie; sociaal-maatschappelijke ondersteuning; en familieplanning, sexuele voorlichting en HIV-preventie, alsmede voorlichting en hulp bij huiselijk - en seksueel geweld.

Help deze dames hun doelen te bereiken

Succesvolle pilot

In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met de eerste groep vrouwen in de richtingen Mode & Kleding en Schoonheidsverzorging. Op 31 mei van dat jaar hebben we de certificaten mogen uitreiken aan de dames die deze cursussen met goed gevolg hebben afgerond.

 

Tijdens de uitvoering van dit eerste project hebben we veel geleerd. Zo merkten we, dat het niet hebben van opvang voor de kinderen een struikelblok was voor sommige vrouwen. Ook de noodzaak om voor eten te zorgen zorgde voor absentie als individuele vrouwen elders een dagloon konden verdienen. En tenslotte was er een aantal vrouwen dat van ver moest komen, hetgeen soms voor problemen zorgde.

Met deze kennis hebben we het programma aangepast. Zo bieden we nu ontbijt en lunch aan; is er kinderopvang; en kunnen studenten die van ver komen overnachten. Dit is een groot succes gebleken, waardoor meer vrouwen die het juist nodig hebben niet door praktische problemen worden verhinderd deel te nemen.

Covid-19

Het plan was om elk jaar maximaal vier cursusprojecten af te ronden. En toen gooide Covid-19 roet in het eten. Vanwege lock-downs is Watu Wangu Academy een groot deel van de jaren 2020 en 2021 dicht geweest. Ook moesten we door de noodzaak van afstand houden de grootte van de groepen cursisten beperken.

Voorlopige resultaten

Dit is ons streven: binnen 6 maanden na het voltooien van het programma is tenminste 30% van de cursisten economisch zelfstandig door betaald werk of zelfstandige bedrijfsactiviteiten, en is 75% van hen zodanig economisch en sociaal actiever dat dit van merkbare, positieve invloed is op hun bestaan. Om dit te kunnen meten, vindt een scan plaats bij de intake voor aanvang van het programma en een resultaatmeting ca. 6 maanden na afloop ervan. .

17 van de 31 vrouwen die de pilot in 2019 met goed resultaat hebben afgerond, hadden op de meetdatum van 30 september 2019 werk, hetzij in loondienst, dan wel als zelfstandige, zodanig dat zij economisch zelfstandig waren; van de 97 cursisten die de opleidingen van het jaar 2020 hebben afgerond, hadden op de peildatum van 31 december van dat jaar 24 betaald werk, vooral zelfstandig vanuit huis, waarmee ze economisch onafhankelijk waren; en van de 143 studenten die de cursussen van het jaar 2021 hebben afgerond, waren per 31 december van dat jaar 38 economisch zelfstandig door werk in loondienst of zelfstandige onderneming. Nagenoeg alle deelnemers zijn na het volgen van de opleidingen sociaal en economisch actiever en weten incidentele inkomsten te verwerven, waarmee ze niet alleen bijdragen aan hun eigen levensonderhoud en dat van hun kinderen, maar waardoor ze ook groeien in ervaring, zelfvertrouwen en maatschappelijke betrokkenheid.

Contactgegevens


Elzenlaan 7
1613 VN Grootebroek
Nederland

E stichting.watuwangu@gmail.com
E watuwanguacademy@gmail.com

T 06 1960 6945

IBAN NL77 ABNA 0247 5987 55

 

Mailformulier

Empowerment Through Education

Watu Wangu Academy is een project van Stichting Watu Wangu.

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als ANBI.