|  Missie  |  Visie  |  Beleidsplan  |  Sponsors  |  Bestuur  |  Team Kenia  |  Jaarverslagen  |

Stichting Watu Wangu

Stichting Watu Wangu is het initiatief van de Keniaans-Nederlandse Hellen Kavinya Muthengi. Zij is geboren in Kenia, waar zij een veelbewogen jeugd heeft gehad, waarin ze diepe armoede heeft gekend en geruime tijd op de straten van Nairobi heeft moeten overleven. Gelukkig werd zij geholpen door een hulporganisatie uit Nederland. In 1989 is Kavinya naar Nederland geëmigreerd. Hier heeft ze haar kinderen opgevoed. Nu haar kinderen volwassen zijn en op eigen benen staan, is Kavinya naar Kenia teruggekeerd om zelf aan anderen de hulp te bieden, die haar destijds van een uitzichtloze situatie heeft gered.

De Stichting is opgericht in het jaar 2007 voor het opzetten en uitvoeren van kleinschalige hulpprojecten in Kenia, in het bijzonder in de regio Kitui West sub-county rond het stadje Tulia. We werken hierbij samen met onze lokale partner Watu Wangu Kenya.

In eerste instantie hebben we ons primair gericht op de oprichting van een kindertehuis, Watu Wangu Children's Centre. Daarnaast hebben we diverse projecten uitgevoerd, sommige in het verlengde van het kindertehuis, maar ook enkele projecten die op zichzelf staan.

Dit alles hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Door de jaren heen hebben we mogen rekenen op de steun van vele donateurs en vrijwilligers. Namens alle mensen die we hebben mogen helpen, danken we hen van ganser harte!

Help je ook mee? Doneer!

Missie

Stichting Watu Wangu beoogt de empowerment van de mensen in Kenia. We doen dit door de stimulering van de onderlinge samenwerking, investeringen en scholing. We ondersteunen projecten vanuit de samenleving aldaar die leiden tot economische onafhankelijkheid. We stichten voorzieningen voor zwakkeren in de samenleving en richten onderwijsvoorzieningen op.

Ons uitgangspunt is, dat we mensen de kennis, middelen en kracht geven om hun leven in eigen hand te nemen.

Visie

Stichting Watu Wangu heeft een wereld voor ogen waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zelfstandig, menswaardig bestaan.

Beleidsplan

Stichting Watu Wangu heeft sinds haar oprichting in 2007 reeds meerdere projecten opgepakt en voltooid, zoals de opvang van straat- en weeskinderen; het aanleggen van een borehole voor drinkwatervoorziening; een sanitairproject bij een locale basisschool; een kassenproject voor voedselzekerheid. Een volledig overzicht met een korte beschrijving vind je op onze startpagina.

Voor de komende drie jaar ligt de focus op de uitvoering van een programma van scholing van alleenstaande moeders en jonge vrouwen. Het doel van dit programma is deze vrouwen economisch onafhankelijk te maken, waardoor zij zelfstandig in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezinnen zullen kunnen voorzien.

De financiering van de projecten komt uit donaties van fondsen, particulieren en bedrijven; en fondswervingsacties door de stichting zelf of door vrijwilligers.

Bestuurders en vrijwilligers, zowel in Nederland als in het land van uitvoering (Kenia) zijn volledig onbezoldigd. Alleen gemaakte kosten voor bijvoorbeeld fondswerving en administratie worden vergoed. Dit zal de 5% van ontvangen donaties niet overstijgen. In de praktijk is het altijd minder dan dat gebleken.

Onze sponsors

Stichting Watu Wangu is voor de uitvoering van haar projecten en programma's afhankelijk van sponsors. Vele fondsen, particulieren en bedrijven hebben ons in de loop van de jaren geholpen. Wij zijn hen hier bijzonder dankbaar voor. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze sponsors.

Stichting KOOK

 

 

 

 

 

 

Rotary Walcheren

 

 

 

 

 

 

 

Andere grote sponsors:

HJB Charitable Trust

Stichting Hervormd Weeshuis

Webdiensten ZZP

Stichting Frangipani

 

Protestantse Gemeente Hoogkarspel

Stichting Drie Dolfijnen

Stichting Keer-Op-Keer

Emmaus-Regenboog

 

Jan Koeman

Inge Doodeman & Erwin Dol

Ben & Elly Gazan

En vele anderen

Het bestuur

Hellen Kavinya Muthengi

Voorzitter & Projectleider

 

Theo Koopman

Secretaris/Penningmeester

 

Dr. Anne Koopman

Bestuurslid

 

Oliver Zwiebel

Bestuurslid

 

Lokaal team Kenia

James Nzau

Adviseur

 

Rose Katuku

Maatschappelijk Werkster

 

Jeff Muthama

Juridisch Adviseur

 

Joice Kitini

Huishoudelijke Dienst

 


K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).