Onze website ondergaat momenteel een metamorfose.

Er wordt hard aan gewerkt.

Komt u af en toe even een kijkje nemen hoe het ervoor staat?

Stichting Watu Wangu

Stichting Watu Wangu is het initiatief van de Keniaans-Nederlandse Hellen Kavinya Muthengi. Zij is geboren in Kenia, waar zij een veelbewogen jeugd heeft gehad, waarin ze diepe armoede heeft gekend en geruime tijd op de straten van Nairobi heeft moeten overleven. Gelukkig werd zij geholpen door een hulporganisatie uit Nederland. In 1989 is Kavinya naar Nederland geëmigreerd. Hier heeft ze haar kinderen opgevoed. Nu haar kinderen volwassen zijn en op eigen benen staan, is Kavinya naar Kenia teruggekeerd om zelf aan anderen de hulp te bieden, die haar destijds van een uitzichtloze situatie heeft gered.

De Stichting is opgericht in het jaar 2007 voor het opzetten en uitvoeren van kleinschalige hulpprojecten in Kenia, in het bijzonder in de regio Kitui West sub-county rond het stadje Tulia.

In eerste instantie hebben we ons primair gericht op de oprichting van een kindertehuis, Watu Wangu Children's Centre. Daarnaast hebben we diverse projecten uitgevoerd, sommige in het verlengde van het kindertehuis, maar ook enkele projecten die op zichzelf staan.

Op dit moment zijn we volop bezig met het opzetten van een opleidingsprogramma voor alleenstaande moeders: Watu Wangu Academy.

Dit alles hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Door de jaren heen hebben we mogen rekenen op de steun van vele donateurs en vrijwilligers. Namens alle mensen die we hebben mogen helpen, danken we hen van ganser harte!

Help je ook mee? Doneer!


Watu Wangu Academy

Watu Wangu Academy is ons nieuwste project.

Gebrek aan scholing is een van de belangrijkste oorzaken van armoede. Meisjes en vrouwen hebben hiervan in grotere mate te lijden dan jongens en mannen. In de regio Tulia wonen veel jonge vrouwen, veelal alleenstaande moeders, die nagenoeg geen scholing hebben gehad, waardoor ze niet of nauwelijks aan werk kunnen komen.

De oplossing voor dit probleem is scholing. Met Watu Wangu Academy gaan we over een periode van 3 jaar 720 alleenstaande moeders en jonge vrouwen opleiden in één van drie mogelijke studierichtingen. Daarnaast zullen algemene trainingen en voorlichting worden aangeboden. Het doel is, dat deze vrouwen na het volgen van het programma in staat zullen zijn werk te vinden, in loondienst of in eigen bedrijf.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het project.

Watu Wangu Children's Centre

Watu Wangu Children's Centre is het project waarvoor Stichting Watu Wangu in 2007 in het leven is geroepen.

Na de bouw van het kindertehuis, die in 2011 gereed kwam, hebben we gedurende ruim zes jaar 21 weeskinderen en verlaten kinderen opgevangen en verzorgd. De meeste van hen zijn inmiddels bij gezinnen in de regio ondergebracht, waar zij verder zullen worden verzorgd en opgevoed. De anderen zijn bij twee verschillende weeshuizen ondergebracht om hun verdere scholing te kunnen waarborgen.

Op dit moment zijn er geen plannen om weer kinderen op te nemen, maar we sluiten dit voor de toekomst niet uit, want de behoefte aan opvangmogelijkheden voor weeskinderen en verlaten kinderen is groot.

Utoo Primary School - Sanitair en Hygiëne

Utoo Primary School is een lagere school in Utoo, een gehucht vlakbij Tulia. De toiletten van de kinderen stonden daar op instorten en er was nauwelijks water; de kinderen moesten allemaal zelf elke dag een paar liter water meenemen voor gebruik in de keuken, om te drinken en om hun handen te wassen. Veel kinderen namen water mee dat zo uit de rivier kwam. Ook schoot de hygiëne er nogal eens bij in, zoals handen wassen na toiletbezoek en schoonmaken van, onder andere, de toiletten.

Dit was een onhoudbare situatie. Dankzij de hulp van Rotary Walcheren en een aantal particuliere sponsors hebben we daar de toiletgebouwen gerenoveerd, een wastafel gebouwd, een watertank geplaatst en aangesloten, en de afvoer gerepareerd. Door de opvang van regenwater en het aanvoeren van water uit een borehole beschikt de school nu over voldoende zuiver water voor dagelijks gebruik. De resultaten daarvan werden al snel zichtbaar, door een flinke verlaging van het ziekteverzuim van de kinderen.

Kassenproject

De verzorging van kinderen kost natuurlijk geld. Goede voeding is duur. Om daarin kosten te besparen en inkomsten te genereren, hebben we - dankzij meerdere sponsors, waaronder hoofdsponsor Jan Koeman, een viertal kassen kunnen plaatsen voor de teelt van tomaten en groenten. De producten werden natuurlijk primair gebruikt voor de kinderen van Watu Wangu Children's Centre, en overschotten werden verkocht aan supermarkt Naivas in Kitui.

De kassen zijn nog altijd in gebruik. De opbrengst ervan wordt nu gebruikt voor het onderhoud en de bewaking van het Watu Wangu Centre.

Opslag voor Mais & Bonen

Mais en bonen behoren tot het hoofdvoedsel in Kenia. Vooral door langdurige droogte gebeurt het echter regelmatig, dat oogsten mislukken. Dan schieten de prijzen van deze producten omhoog tot soms wel vier keer of meer ten opzichte van de prijzen in jaren met een normale oogst. Onder invloed van een rijzende vraag, stijgen dan doorgaans ook de prijzen van andere voedingsmiddelen.

Om deze pieken op te vangen, hebben we een opslag voor mais en bonen gebouwd. In tijden van goede oogsten kopen we mais en bonen in, zodat die kunnen worden gebruikt in tijden van schaarste. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op, maar geeft bovendien enige zekerheid van de beschikbaarheid van voedsel in tijden van schaarste.

De opslag is destijds opgezet ten behoeve van Watu Wangu Children's Centre, maar heeft ook zijn nut al bewezen aan de arme lokale bevolking, die we in dure tijden kunnen voorzien van voedsel tegen een redelijke prijs, en in sommige gevallen zonder kosten in de vorm van noodvoedselhulp.

Voedselhulp

De bevolking van Kenia is veelal arm. Dat geldt zeker voor de inwoners van Kitui West sub-county. Het is een droog gebied waar de mensen moeizaam enige landbouw en veeteelt bedrijven, vooral voor eigen gebruik. Door langdurige droogte is er vaak een tekort aan voedsel, soms zelfs zodanig, dat veel mensen met de hongerdood worden bedreigd.

Dankzij onze kassen, groententuinen, geiten en de opslag van mais en bonen, en dankzij de financiële steun van donateurs die zich het lot van deze mensen aantrekken, geven we dan voedselhulp aan de allerarmsten.

zaaigoed voor Mais & Bonen

In Kitui West sub-county zijn de mensen arm en wordt door veel van hen moeizaam enige vorm van landbouw en veeteelt bedreven, vooral voor eigen gebruik. Dit is voor hen van levensbelang, want zij beschikken niet over voldoende middelen om eten te kopen.

Door perioden van langdurige droogte komt het regelmatig voor dat oogsten mislukken. Dat betekent niet alleen, dat deze mensen dan over veel minder, of zelfs helemaal geen, voedsel beschikken, maar vaak ook dat er geen zaaigoed is voor de volgende oogst. Naast voedselhulp, geven we dan aan de allerarmsten zaaigoed voor mais en bonen, en voor groenten, zodat ze weer kunnen planten.

Water

Water is van levensbelang. Dat behoeft zeker geen betoog. Dit wordt natuurlijk vooral zichtbaar waar water schaars is. In het droge gebied van Kitui West sub-county is water schaars. Bovendien zijn veel mensen er arm en daardoor niet in staat water te kopen. Zij halen hun water veelal uit de rivier, als daar water in staat, of uit andere oppervlaktewaterbronnen. Dat is bijzonder ongezond door allerlei bacteriën en parasieten die erin zitten. Veel mensen worden daar dan ook ziek van.

Om hierin te kunnen helpen, hebben we in de regio 2 boreholes aangelegd. Een borehole is een geboord gat in de grond met een diameter van ca. 15 centimeter waarin een pomp is aangebracht om het water omhoog te pompen. De diepte van een borehole is natuurlijk afhankelijk van de diepte waarop het water zich bevindt. Vooraf wordt een hydro-geologisch onderzoek verricht om te bepalen waar voldoende water aanwezig en bereikbaar is; dit is mede afhankelijk van de aard van de bovenliggende grondlagen. Onze boreholes zijn resp. 45 en 120 meter diep.

Een van de boreholes was primair bedoeld voor Watu Wangu Children's Centre, maar ook om omwonenden van schoon drinkwater te kunnen voorzien. Zij die dat kunnen betalen, kopen het tegen kostprijs; zij die te arm zijn om het te kunnen betalen, krijgen het gratis of, in sommige gevallen, tegen verlening van een wederdienst.

Medische Hulp

At the hospital

Veel arme mensen in Kenia kunnen geen medische hulp betalen, waardoor zij niet de medicijnen of behandeling krijgen die zij nodig hebben. Anderen hebben vervoer nodig om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. In dergelijke gevallen springen wij soms bij.

De oude dame in de foto hiernaast, bijvoorbeeld, had allerlei lichamelijke klachten, die allengs erger werden en haar in toenemende mate hinderden. Ze had echter geen geld om naar de dokter te gaan voor medisch onderzoek. Wij hebben haar naar het ziekenhuis gebracht en haar onderzoek betaald; ze bleek ernstige hoge bloeddruk te hebben. Na toediening van medicijnen ging het alweer snel veel beter met haar. We hebben sindsdien haar medicijnen tegen hoge bloeddruk voor haar betaald, zodat de klachten wegbleven.

Dergelijke medicijnen zijn niet duur, maar maken een wereld van verschil voor de levenskwaliteit.

Studiesteun

Onderwijs is uiterst belangrijk om een goede toekomst te kunnen opbouwen. Iedereen heeft recht op onderwijs. Om uiteenlopende redenen is onderwijs niet voor iedereen bereikbaar. Ook komt het voor dat studenten stoppen met school door redenen buiten hun schuld, bijvoorbeeld door huiselijke omstandigheden of ziekte. In een aantal gevallen helpen wij individuele studenten dan om hun opleiding weer op te pakken en af te ronden.

studie

Opzetten Eigen Bedrijfje

business support

Om in het eigen levensonderhoud te voorzien en vooruit te komen in het leven, proberen veel ondernemende mensen een eigen bedrijf of handel op te zetten. Daar komt echter nogal wat bij kijken, zelfs wanneer dat kleinschalig wordt opgezet. Niet iedereen beschikt over alle nodig kennis en vaardigheden om succesvol een eigen zaak te beginnen. Wij hebben diverse mensen hierbij geholpen met informatie en voorlichting, en soms met een kleine lening voor beginkapitaal.

Tot de bedrijven die we hebben helpen opzetten, behoren een schoenenhandel, een kapperszaak, een bioscoopje, een schoonheidssalon, een geitenboerderij, en een tuinderij. De meeste van deze bedrijfjes zijn nog altijd operationeel en bieden een inkomen voor de eigenaren en hun gezinnen.

Landbouw en Veeteelt Projecten

Gezonde en voldoende voedsel zijn uiteraard van levensbelang. Het boerenbedrijf ligt aan de basis van de voedselvoorziening. Om aan het aanbod van goed en gezond voedsel bij te dragen, hebben we diverse projecten op dit gebied opgezet, waaronder een geitenboerderij, voor de zuivel- en vleesproducten, en enkele land- en tuinbouwbedrijven waar mais en bonen, alsmede verschillende soorten groenten en fruit worden geteeld. De producten worden verkocht op de lokale markten of zijn onderdeel van onze voedselhulp wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Word donateur of doe een eenmalige schenking

Doneer via Overboeking

Stort uw gift op onze

ABN AMRO rekening

IBAN NL94 ABNA 0565 5686 20

 

Doneer via iDeal of Machtiging

 

× Whydonate
Periode
Bedrag
Ander bedrag
Persoonlijke info
Ik doneer anoniem

Doneer via Credit Card of PayPal

Contactgegevens

Stichting Watu Wangu
Pieter Janszoon Jongstraat 91
1614 LC Lutjebroek

T +31 (0) 620245233
E mail@watuwangu.nl

IBAN NL94 ABNA 0565 5686 20

 

Contactformulier

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Externe Links

Watu Wangu Academy