Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Wanneer u met ons contact hebt of een verbintenis aangaat, hebben we soms een aantal persoonlijke gegevens van u nodig, die privacygevoelig kunnen zijn. Deze gegevens zullen door ons slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door u aan ons worden gegeven.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden, behalve voorzover dat nodig is voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt.

Uw gegevens worden door ons slechts bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze aan ons zijn gegeven.

Bij de verwerking en registratie van uw gegevens volgen wij de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).