Missie

Stichting Watu Wangu beoogt de empowerment van de mensen in Kenia. We doen dit door de stimulering van de onderlinge samenwerking, investeringen en scholing. We ondersteunen projecten vanuit de samenleving aldaar die leiden tot economische onafhankelijkheid. We stichten voorzieningen voor zwakkeren in de samenleving en richten onderwijsvoorzieningen op.

Ons uitgangspunt is, dat we mensen de kennis, middelen en kracht geven om hun leven in eigen hand te nemen.


Visie

Stichting Watu Wangu heeft een wereld voor ogen waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zelfstandig, menswaardig bestaan.


Beleidsplan

Stichting Watu Wangu heeft sinds haar oprichting in 2007 reeds meerdere projecten opgepakt en voltooid, zoals de opvang van straat- en weeskinderen; het aanleggen van een borehole voor drinkwatervoorziening; een sanitairproject bij een locale basisschool; een kassenproject voor voedselzekerheid. Een volledig overzicht met een korte beschrijving vind je op onze startpagina.

Voor de komende drie jaar ligt het focus op de uitvoering van een programma van scholing van alleenstaande moeders en jonge vrouwen. Het doel van dit programma is deze vrouwen economisch onafhankelijk te maken, waardoor zij zelfstandig in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezinnen zullen kunnen voorzien.

De financiering van de projecten komt uit donaties van fondsen, particulieren en bedrijven; en fondswervingsacties door de stichting zelf of door vrijwilligers.

Bestuurders en vrijwilligers, zowel in Nederland als in het land van uitvoering (Kenia) zijn volledig onbezoldigd. Alleen gemaakte kosten voor bijvoorbeeld fondswerving en administratie worden vergoed. Dit zal de 5% van ontvangen donaties niet overstijgen. In de praktijk is het altijd minder dan dat gebleken.


Onze sponsors

Stichting Watu Wangu is voor de uitvoering van haar projecten en programma's afhankelijk van sponsors. Vele fondsen, particulieren en bedrijven hebben ons in de loop van de jaren geholpen. Wij zijn hen hier bijzonder dankbaar voor. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze sponsors.


Het bestuur

Theo Koopman

Voorzitter

Hellen Kavinya Muthengi

Secretaris & Projectleider

Nelly Koster

Penningmeester

Lokaal team KeniaK.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Externe Links

Watu Wangu Academy