Missie

Stichting Watu Wangu beoogt de empowerment van de mensen in Kenia. We doen dit door de stimulering van de onderlinge samenwerking, investeringen en scholing. We ondersteunen projecten vanuit de samenleving aldaar die leiden tot economische onafhankelijkheid. We stichten voorzieningen voor zwakkeren in de samenleving en richten onderwijsvoorzieningen op.

Ons uitgangspunt is, dat we mensen de kennis, middelen en kracht geven om hun leven in eigen hand te nemen.


Visie

Stichting Watu Wangu heeft een wereld voor ogen waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zelfstandig, menswaardig bestaan.


Onze sponsors

Stichting Watu Wangu is voor de uitvoering van haar projecten en programma's afhankelijk van sponsors. Vele fondsen, particulieren en bedrijven hebben ons in de loop van de jaren geholpen. Wij zijn hen hier bijzonder dankbaar voor. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze sponsors.


Het bestuur

Theo Koopman

Voorzitter

Hellen Kavinya Muthengi

Secretaris & Projectleider

Nelly Koster

Penningmeester

Lokaal team KeniaK.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Externe Links

Watu Wangu Academy